cityplus?  |   dosyalar  |   e-posta  |   şirketimiz  |   kalite politikası  |   bilgi güvenliği politikası  |   destek talep

 

 
#caption5 #caption5 #caption1 #caption8 #caption2 #caption3 #caption4 #caption6 #caption7
 

EBYS* nedir?

Kurumunuza dışarıdan gelen veya kurumda üretilen belgelerin; içeriği, şekli, özellikleri, diğer belgelerle olan ilişkileri ve üretiminden tasfiyesine kadar olan yaşam döngüleri korunacak şekilde, güvenli bir biçimde, elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan otomasyon sistemidir.

* Elektronik Belge Yönetim Sistemi

CityPlus BBAYS*, bir EBYS yazılımının bütün özelliklerine sahip olmasının yanısıra, öngörülen standartların üzerine çıkarak; süreç bazlı bir bilgi, belge ve arşiv yönetimi sunar. Tüm hizmet başvurularını, tüm belgelerinizi ve arşivinizi elektronik ortamda yönetirken, hizmet ve faaliyetlerinizi de tanımladığınız iş süreçleriyle birlikte yönetmenizi sağlar. Personel ve kaynak yönetimi temelinde kurumu yeniden organize eder ve tüm kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur. Dijital arşiv ve e-imza destekli akıllı altyapısı, kurumsal belleğinizi oluşturur ve her zaman canlı tutar.

* Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi          < TS 13298 BELGEMİZİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ! >

CityPlus BBAYS bileşenleri

Kamu kurumlarının yasa ve mevzuatlara dayalı elektronik yapılanmasında gerekli hemen hemen tüm altyapılar CityPlus'ın bileşenleri arasındadır.

◦ İş Akışları ve Süreç Yönetimi
◦ Hizmet Envanteri
◦ Standart Dosya Planı
◦ e-Devlet Entegrasyonları
◦ Dijital Arşiv ve İçerik Yönetimi
◦ Başvuru ve İletişim Merkezi Sistemi
◦ Gelen-Giden Evrak Yönetimi
◦ Elektronik Şablon Formlar
◦ Bilgi Güvenliği ve Yetki Yönetimi
◦ E-İmza, M-İmza ve e-Yazışma Paketi
◦ Web'den Hizmet Başvurusu & Başvuru Takibi
◦ İş Zekası Karar Destek Sistemi

Kurumsal e-Dönüşüm'e yardımcı olan bütün araçları web tabanlı altyapısında bulunduran CityPlus, özellikle kamu ve yerel yönetimlerde üst yöneticiye tam kontrol sağlar.

 

 Başa Git ↑

İşi akışına bırakın ...

CityPlus BBAYS'de; yapılan başvuruların ve verilen hizmetlerin iş süreçlerini, belge ve yazışmaları, tanımladığınız iş akışlarına göre tamamen elektronik ortamda takip eder, sonuçlandırır ve arşivlersiniz.

Dilerseniz akışları tamamen değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Tanımlanmış iş süreçleriniz olmasa bile, bilgi ve belge yönetimini o an belirlediğiniz sürece göre yapar, daha sonra bu süreçlerin analiziyle optimum iş akışlarınızı çıkarabilirsiniz.

CityPlus BBAYS'de; iş akışlarının ve işlem noktalarının tasarlanmasını kolaylaştırmak için düşünülmüş bir Akış Tasarım Modülü bulunmaktadır. Bu modül, bir hizmet sürecinin tüm işlemlerini, tüm yazışmaları, imza vb. aşamaları yazılımdan tanımlayabilmeyi sağlar.

 
 

 Başa Git ↑

Kuruma gelmeden başvuru yapma ve yapılan başvuruyu takip etme

Webform'la web'den başvuru

CityPlus BBAYS, hizmetlerinize web'den başvurulmasını sağlayabileceğiniz webform altyapısına sahiptir. Başvurulacak konular kurum hizmet envanterinde tanımlanan iş süreçleridir. Bu sayede kurumda gereksiz yığılmalar önlenir, başvurulara harcanan zaman ve iş gücü geri kazanılır.

CityPlus BBAYS, istediğiniz her hizmetin web üzerinden başlatılmasını, yürütülmesini ve sonuca ulaştırılmasını sağlar. Örneğin imar durumu almak için başvuranın kuruma gelmesine gerek kalmaz. CityPlus başvuru yapıldığında ve işlem sonuçlandığında  başvuru sahibini SMS ve e-Posta ile bilgilendirir. Örneğin işyeri açma ruhsatını, sonuç e-postası ekinde başvurana gönderir.

 
 

Başvuru merkezli iş modeli

Kamu yönetiminde, özellikle de belediyelerde EBYS uygulamalarında kilit nokta Başvuru Merkezi organizasyonudur.

CityPlus BBAYS'de başvuru merkezi, kurum dışından gelen her türlü bilgi ve belgenin sisteme giriş noktası olarak tasarlanır. Çağrı Merkezi, web'den yapılan başvurular, şahsen başvuruları alan hizmet masası ve belgelerin elektronik ortama aktarıldığı tarama merkezi bu yapının entegre parçalarıdır.

 

 Başa Git ↑

Üstün özelliklerde tarama ve indeksleme yazılımı ...

Belge ve bilgi kaybına son ...

CityPlus BBAYS, elektronik olarak üretilen, başvurularda vatandaş tarafından getirilen ve taranarak elektronik ortama aktarılan, ya da arşiv sayısallaştırma projeleriyle toplu olarak taranıp akıllandırılan elektronik dosya ve belgeleri, TS13298:2015 standardının en güncel sürümüne, Standart Dosya Planı (SDP) dosya saklama ve imha prosedürlerine uygun şekilde arşivler. Erişimleri bilgi güvenliği standartlarına göre kayıt altına alır.

Fiziksel arşivle eş zamanlı çalışma söz konusu olduğunda, dosya ve belge giriş-çıkış denetimi sağlamak zorunludur. CityPlus BBAYS'de bu işlemler için Arşiv Emanet Sistemi bulunmaktadır.

CityPlus'ın Dijital Arşiv Tarama ve Akıllandırma Sistemi, İçerik Yönetim Sistemi ile kolaylıkla entegre edilir. Toplu arşiv oluşturma projelerinde tarama ve indeksleme özellikleriyle kolay kullanım olanakları sağlar.

 
 

Bütünleşik dijital arşiv modeli

CityPlus Bütünleşik Dijital Arşiv, başlatılan bir iş sürecinin adımlarında, işlemler sırasında başvuru dosyasının denetlenmek istenen ya da görülmesine ihtiyaç duyulan belgelerini elektronik olarak görüntüler. Fiziksel arşive giderek dosya ya da belge aramakla uğraşıp zaman kaybetmenizi, tüm orijinal belgelerin yıpranıp kaybolmasını, çıktı, kağıt ve kırtasiye masraflarının artmasını engeller.

Son derece etkin, hızlı bir belge arama ve görüntüleme özelliğine sahiptir.

 

 Başa Git ↑

 

Bütünleşik iş zekası çözümü ile ...

İşi ve zekayı birleştiren çözüm

Yerel yönetimin, özelikle de süreç yönetiminin en önemli yardımcılarından biri de karar destek sistemleridir. Bu nedenle, yönetim sistemimizi İş Zekası Çözümü ile güçlendirdik. İş zekası ile süreçler ve hizmetler ölçülebilir hale gelir. İş akışları iyileşir, hızlanır ve şeffaflaşır. Verilen hizmetin kalitesi ve verimliliği artar.

Hizmetin tıkandığı noktaları tespit eder, kurum, birim, personel, süreç, belge, imza vb. birçok veri bazında performans takibi yapabilirsiniz. Süreçleri grafik raporlarla anlık görüntüleyebilir, zamana dayalı analizlerle; gereksiz adımları, iyi planlanmamış süreleri, zorunlu olmayan evrak eklerini, gereksiz imza ve yazışmaları, entegrasyonla erişilebilecek online bilgileri  belirleyebilir, süreçleri optimize edebilirsiniz.

 

 Başa Git ↑

 

E-İmza Kütüphanesi

Uyumluluk alan ilk uygulama!..

Uygulamamız, Kamu SM ve Tübitak BİLGEM'in CWA 14170, CWA 14171 ve ETSI 101733/903 standartlarına uygunluk incelemesini başarıyla tamamlamış, firmamız (MIS) Yerel Yönetim Yazılımları üreticileri arasında e-imza uyumluluğunu alan ilk firma olmuştur.

e-İmza Uyumluluğu Olan Uygulamalar

CityPlus BBAYS tüm elektronik imza işlemlerinde, Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezi (KamuSM) tarafından sunulan ESYA E-İmza Kütüphanesini kullanmaktadır.

CityPlus BBAYS, elektronik imzanın, dijital arşivi de kapsamına alacak şekilde, geçerlilik süresi uzun, güvenli e-imza ve m-imza kullanılarak atılmasını sağlar.

 
 

e-Yazışma Paketi

CityPlus BBAYS'de elektronik imzalanacak bütün yazışmalar doğrudan e-yazışma paketi formatında hazırlanır. Bu belgeler, e-İmza ya da m-İmza ile kısa sürede ve yüksek güvenlikli olarak imzalanır.

CityPlus BBAYS'de hazırlanarak, elektronik ortamda başka bir yere (kişi/kurum) gönderilen e-Yazışma paketi ve içeriğindeki belgelerin imzalarının doğrulanması, paketin indirilerek ana belge ve ekleriyle incelenmesi işlemleri güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

 

 Başa Git ↑

 

KEP'i kullanarak doğrudan EBYS'den e-yazışma yapan ilk uygulama!..

CityPlus BBAYS EBYS içerisinden, e-yazışma paketi formatında e-imzalı üretilen tüm dokümanlar, kayıtlı elektronik posta (KEP) sahibi tüm kişi, kurum ve kuruluşlara tek bir tuşla gönderilir. KEP üzerinden gelen belgelerin evrak kaydını otomatik olarak yapar.

CityPlus BBAYS bütünleşik KEP özelliği ile elektronik ortamda yapılan her türlü yazışmayı hem güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırır, hem de gelenlerin evrak kaydını yapar.

KEP'in Avantajları

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderenin ve alanın kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğinin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP iletisinin kim tarafından, kime, ne zaman gönderildiği, teslim edildiği ve okunduğu bilgileri hukuki delil niteliği taşır. KEP hizmet sağlayıcı tarafından 20 yıl süre ile muhafaza edilir.

◦ KEP'le gönderi yasal kanıt sayılır.
◦ Teslim etme ve okunma garantisi sunar.
◦ Gönderinin içeriğinin değiştirilmesi önler.
◦ Bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesini, resmi yazışmaların hızlanmasını sağlar.
◦ Kağıt, zarf ve kırtasiye kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin düşürülmesini, çevrenin korunmasını sağlar.

 

 Başa Git ↑

 

Entegrasyonlar

Sorunsuz entegrasyon ...

CityPlus BBAYS, elektronik yapılanma sürecinde devletimizin, kurduğu platformlara entegre olunması için kamu kurumlarından talep ettiği yapısal, teknolojik ve yazılımsal ihtiyaçları karşılar. Yine devletin belirlediği standartlara uyan, yakında devreye girecek entegrasyonlara da hazır bir altyapı sunar.

MERNİS   Kimlik Paylaşım Sistemi
UAPS   Ulusal Adres Paylaşım Sistemi
DTVT   Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Sistemi
TAKBİS   Tapu Kayıt Bilgi Sistemi
MERSİS   Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
KEP   Kayıtlı Elektronik Posta
MAKS   Mekansal Adres Kayıt Sistemi
www.turkiye.gov.tr   e-Devlet Kapısı

 

 Başa Git ↑

Kurumun anlık röntgeni elinizde...

Akıllı şehir, kağıtsız kurum ...

CityPlus BBAYS ile, işlemlerinizi elektronik ortamda, e-imza ile yürüterek, kağıtsız kurum'a dönüşümü sağlayan çevreci bir belge yönetimine sahip olabilirsiniz. İş süreçlerini yönetmedeki başarınızı hizmetlere aktararak, kurumunuzda, şeffaf, sürdürülebilir, hesap verebilir, çağdaş bir kamu yönetimini ve belediyecilik anlayışını yerleştirebilirsiniz.

◦ 'Kim, hangi işi, ne kadar yapıyor?' bilme.
◦ 'Süreçler nerede tıkanıyor?' görme.
◦ 'Hangi adımlar gereksiz?' saptama.
◦ Hizmeti alana da, verene de iş süreçlerini
  denetleme olanağı sunma.
◦ Vatandaşların teknolojiyi kullanarak
  kurumunuza erişimlerini sağlama.
◦ Dışarıdan gelen ve içeride üretilen tüm
  belgeleri şeffaflıkla sunabilme.

 
   ©  Beyaz Yazılım. Her hakkı saklıdır.

 
İletişim

Fetih Mh. Tahralı Sk. Kavakyeli Plaza No.7D/15 34704 Ataşehir-İstanbul
Ø 41.001213, 29.076213
Tel: +90 216 486 34 24
Faks: +90 216 486 34 24

yazilim@beyazyazilim.com