E-BelediyeE-Belediye Sistemi

İnternet, endüstriyel, ticari, finansal alanlar, üretim, eğitim sektörleri ve kamuda çok önemli bir bilgi iletişim aracı haline gelmiştir. Yerel ve kentsel yönetimlerin bilgi verme ve alma fonksiyonları idari açıdan çok önemli olduğundan, Internet'in bu kurumların yönetim ve hizmet uygulamalarında yer alması kaçınılmazdır.

Devlet kurumlarının hizmetlerini İnternet'e taşımasını sağlayan e-Devlet projelerinin hız kazandığı günümüzde, İnternet'e bağlanılabilen her noktadan, bu kurumların web sitelerine erişerek bilgi almak, ilgili sitenin teknik altyapısına göre izin verilen işlemleri yapmak mümkün olmaktadır.

E-Belediye Sistemi, yalnızca belediyenin içinde, birimler ve yetkililer tarafından kullanılması düşünülen bir sistem değildir. Yönetim, belediye birimleri ve bilgi alışverişine gereksinim duyan her vatandaşın kullanımına açık, şeffaf bir bilgi iletişim sistemidir. Böylece gerçek ve katılımcı demokrasinin yerel yönetimlerce temsil edilmesine katkıda bulunur.

 

Ürünlerimiz

YBS Yazılımları

Beyaz E-Belediye Sistemi

On-Line Belediye olarak da adlandırabileceğimiz Beyaz E-Belediye Sistemi, yerel yönetim kurumlarının hizmet götürdükleri halkla beraber en son teknolojiyi, en verimli şekilde kullanmasını sağlayan, e-devlet ve e-yönetim anlayışına dayalı bir belediyecilik sistemidir. Halihazırda Beyaz Yönetim Bilgi Sistemini (BYBS) kullanan kurumlar, bu sistem sayesinde birçok uygulamayı kurumsal web sitelerinde biraraya getirebilirler. Abone, mükellef ve vatandaşlarına çağdaş bir bilgi hizmeti sunabilirler.

Kent Bilgi Sistemine bağlanarak, konumsal bilgileri de sorgulatan Beyaz E-Belediye Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi ile entegre çalışarak belediye web sitelerinin içeriğini güçlendirir, fonksiyonellik, derinlik ve zenginlik kazandırır.

Beyaz E-Belediye Sisteminin Çalışma Şekli

Beyaz E-Belediye Sistemi, bilgi paylaşımı ve bilgi güvenliği ilkeleri çerçevesinde, YBS ve CBS veritabanından belirlenen konumsal ve sözel bilgilere (haritalar, imar durumları, vergi ve hizmet borçları) İnternet üzerinden erişilmesine olanak tanır. Mekandan bağımsız erişimin avantajıyla, sınır tanımayan bilgi alma hizmetlerini ve ödeme olanaklarını belediye aracılığıyla halka sunar.

Belediye web sitesinde konumlanan bir arayüzle veya doğrudan bunun için tasarlanmış bir web sitesi yardımıyla; haritalar, ulaşım ve kentsel doku, yardımlar, destekler, gelirler, giderler, emlak rayiçleri, sicil bilgileri, mükellefiyetler, vergi ve hizmet borçları, yönetim kararları, bütçe ve tahsilat durumları gibi bilgiler, isteğe bağlı ve coğrafi bilgilerle koordineli olarak sunulur.

Beyaz E-Belediye Sistemi, İnternet sitesinden bilgi sorgulandığında, on-line olarak veritabanından gerekli bilgileri İnternet arabirimine aktarır ve önceden oluşturulmuş formlara ve ekran yapısına göre görüntüler. Aynı yöntemle sicil, beyan vb. bilgiler girildiğinde, bunları veritabanına aktarır.

İzlenebilen Bilgiler ve Yapılabilen İşlemler

Konumsal İşlemler

• Harita Sorgulama

• İmar ve Çevre Katmanlarını Görme

• Ada/Parsel Sorgulama

• Cadde/Sokak Arama

• Adres Sorgulama

• Önemli Yer Arama (Hastane, eczane, banka, okul, cami vb.)
• İmar Durumu Alma

Sözel İşlemler
• Meclis Kararları
• Encümen Kararları
• Günlük Tahsilat Durumu (Opsiyonel)
• Aylık Gelir ve Gider Durumu (Opsiyonel)
• Arsa Metrekare Rayiç Değerleri
• Bina Metrekare Rayiç Değerleri
• Bina Yaşına Göre Aşınma Oranları
• Çevre Vergisi Yıllık Tutarları
• İsimden Sicil No Bulma
• Borç Öğrenme ve Ödeme
• Tahakkuk Kartı
• Tahsilat Kartı
• Emlak/Çevre Vergisi Beyanları
• Sicil Bilgileri İzleme
• Şifre Değiştirme

Sisteme Eklenebilecek Diğer Bilgi Alma İşlemleri

• İhale İlanları

• 4982 Sayılı Kanuna Göre Bilgi Edinme İşlemi

• E-Kütüphane

• E-Rehber

• E-Trafik Görüntülü İzleme

Veritabanı ilişkilendirmesi sağlanan farklı belediye birimlerinin bilgileri sisteme dahil edilebilir. Örneğin SCADA vb. sistemlerle su kuyularının takibi ve depolardaki su seviyelerinin on-line izlenmesi, yeraltı kadastrosu, zemin değerleri gibi coğrafi ağırlıklı bilgiler etkileşimli olarak E-Belediye sisteminde yer alabilir.

E-Belediye Girişi

Borç Öğrenme ve Kredi Kartıyla Ödeme

Encümen Kararları

İhale Duyuruları

Haritadan Sorgulama

İmar Durumu

Beyaz E-Belediye Sisteminin Özellikleri

• Mekandan bağımsız, dünyanın her yerinden, 7 gün, 24 saat belediye web sitesine bağlanarak bilgi alınabilir, borçlar öğrenilebilir ve kredi kartı ile ödeme yapılabilir. İnternetten on-line kredi kartıyla ödeme işlemi uluslararası güvenlik standartlarına göre gerçekleşir.

• Belediye birimleri sisteme entegre edilerek hizmetleriyle ilgili bilgiler web sitesinde vatandaşlara sunulabilir. Gerektiğinde, beyannameler, çeşitli bilgi formları, şikayet ve öneriler İnternet üzerinden alınabilir.

• Kredi kartları merkezleri ve bankalarla kurum arasında yapılan anlaşma sonrasında, İnternet'ten on-line ödeme özelliği, finansal işlemlerin güvenliğini ve bilgi gizliliğini sağlayan kuruluşun belirlediği prosedüre ve akreditasyonuna uygun olarak kurulur.

• Kent Bilgi Sistemine entegre olarak kullanımında, kent merkezlerinde (belediye veya resmi binalar da olabilir) belli noktalara yerleştirilecek 'Kiosk' (bilgi noktası) ve 'İnternet Terminalleri' aracılığıyla E-Belediye hizmeti verilebilir.

• İnternet bağlantısı olan abone, mükellef veya bilgi almak isteyenler belediyeye veya ilgili birimlere gelmek zorunda kalmaz. Böylece vezne ve bankolarda gereksiz yığılmalar ve kuyruklar önlenebilir, zaman ve personel tasarrufu sağlanır.

• Yeni bir tahsilat aracı oluşturduğu için, belediyenin ödeme bildirim ve tahsilat maliyetlerini düşürür, gelir arttırıcı bir özellik kazanır.

• Bilgilendirme hizmetini kesintisiz 24 saat verir. Bilgi alışverişine ve elektronik ödemeye dayalı hizmetlerin tüm gün halkın ve belediyenin kullanımına açık olmasını sağlar.

• Veznelerde yapılan tahsilatları, ait oldukları gelir kalemleriyle birlikte, dakikası dakikasına, dünyanın her yerinden görerek, izleyebilme olanağı sunmaktadır.

Böylece, vatandaşlara gelirler, giderler, planlamalar ve belediye hizmetleriyle ilgili doğru, hızlı, güvenilir bilgiler vererek, şeffaf ve katılımcı bir yönetim sağlamada büyük bir adım atar.

 

©  Beyaz Yazılım Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.