Yönetim Bilgi SistemiYönetim Bilgi Sistemi

Beyaz Yönetim Bilgi Sistemi, belediye sınırları içerisinde yaşayan, belediye hizmetlerinden yararlanan mükelleflerin ve her türlü taşınmazın "sözel" kayıtlarının tutulduğu, bu kayıtlarla ilgili işlemlerin takip edildiği birçok yazılım modülünden oluşan otomasyon sistemidir. Dünya genelinde MIS (Management Information System) olarak adlandırılmaktadır.

Ölçeklenebilen bu sistemle, çok daha verimli çalışabilir, daha hızlı ve kaliteli hizmetler üretebilirsiniz. Taşınmaz ve mükelleflerin sabit bilgileri sağlıklı bir şekilde sisteme kaydedildikten sonra, zaman içinde değişimler, günlük hesaplamalar, bilgi güncellemeleri ve bilgiye dayalı tüm hizmetleri bu çağdaş yönetim sistemine sahip olarak siz de güvenle yapabilirsiniz. YBS ile;

• Belediyelerin en çok sıkıntı çektiği konulardan olan gelir kaçakları ve kayıplar tespit edilip azaltılabilir.
• Kaynak yönetimi, gelir sistemi, gider kalemleri ve muhasebe güvenilir bir sisteme emanet edilmiş olur.
• Önemli kararların, iyi hesaplanmış, doğru ve güncel bilgilere dayanarak verilmesi sağlanır.
• Zaman, işgücü, kaynak, malzeme ve kırtasiye tüketimi minimize edilebilir.
• Yönetimde ve halkın bilgilendirilmesinde modern teknoloji olanakları, internet ve iletişim teknolojileri kolaylıkla kullanılabilir.

 

Ürünlerimiz

YBS Yazılımları

 

Tek Sicil Esasına Göre Çalışma

Beyaz yazılımlarında mükellef ve taşınmazlara ait işlemler "Tek Sicil" esasına göre yerine getirilir. Her mükellefin sistemde tek bir sicil numarası altında kaydedilmesi ile bu mükelleflere ait beyan ve tahakkukların, taşınmazların kütük numaralarının, işletmelerin ve ruhsatların, belediye ve mükellef arasındaki her türlü gelir-gider işlemi ve hareketlerinin bu sicil numarası üzerinden takip edilmesi sağlanır. Mükellefin herhangi bir beyanı sırasında, diğer tüm hareketleri, tahakkuk ve ödemeleri izlenebilmektedir. Böylece, etkin bir kaçak kontrolü de yapılabilmektedir.

Tek Sicil Uygulaması, adres bilgisi, adresin fiziki konumu (görsel) ve sicil arasında üçlü bir kontrol olanağı da sunmaktadır. Emlak ve çevre temizlik vergisi, katılım payları, kiralar, ilan-reklam, işgaliye ve varsa su tahakkukları gibi gelir kalemleriyle ilgili işlemlerde tek bir sicil numarası kullanılması, belediyelerin İmar İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Su İşleri, Halkla İlişkiler vb. birimlerinin işlem yapma, takip etmr ve sorgulama olanaklarını büyük ölçüde arttırmaktadır.

 

Yönetim Bilgi Sistemi Yazılım Omurgası

Efektif kullanılım ve yazılım yatırımlarında ekonomi sağlanması için, Beyaz yazılımları özel olarak gruplandırılmış setler şeklinde tasarlanmıştır. Sözkonusu setler, bir araya geldiğinde yerel yönetim bilgi sisteminin bütününü oluşturacak, farklı yapısal özelliklere sahiptir. Her set ve ilgili birim yazılımı bir ana omurganın tek veya çoklu parçaları gibidir.

Beyaz Yazılımları ve Belediye Organizasyonu

Beyaz'ın entegrasyonu belediye birimlerine ve organizasyonuna göre hazırlanmıştır. Belediye ölçeği ne olursa olsun, sistemin ana çatısı, temel gelir-gider ve evrak yazılımları ile oluşturulur. Mevcut birimler veya hizmet alanlarına göre modüller sisteme entegre edilir. Daha sonra açılabilecek yeni birimler için hazır bir yapı sunar. Belediye birimleri ortak bir bilgi havuzu üzerinden işlem yaparken ortak veritabanı kullanır. Birimlerin veritabanı-yazılım organizasyonu bu nedenle çok önemlidir. Beyaz yazılımları kurulum aşamasında tam entegrasyona hazır olduğundan birim organizasyonu sağlanmış olur.

Belediye birimleri, gelir-gider ve bütçe işlemleri, hizmetlerde gerekli belgelerin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilatların ilgili yasalara ve mevzuatlara göre yapılması, muhasebe otomasyonu ve evrak yönetimi gibi işlemleri bu organizasyon altında gerçekleştirir.

Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımları

Belediyelerin ve yerel yönetim kurumlarındaki farklı birimler için ayrı ayrı geliştirilen Beyaz yerel yönetim yazılımları, tüm kurumun organizasyonunu sağlayacak şekilde entegre edilir ve etkin bir yönetim bilgi sistemine dönüşür.

Belediyelerin nüfusu, idari yapısı, birim sayısı ve teknik ihtiyaçlarına göre, yerel yönetim yazılımlarının tamamı ya da birkaçı entegrasyona dahil edilerek belediye otomasyonu sağlanır. Kurumsal ve işlevsel olarak ihtiyaç duyulmayan yazılımların dışarıda tutulması daha ekonomik bir yatırım ve efektif personel eğitimi sağlar.

• Evrak Yönetimi
• Analitik Muhasebe-Bütçe
• Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi
• Genel Tahakkuk-Tahsilat
• Su Tahakkuk-Tahsilat
• Memur Bordro
• İşçi Bordro
• Memur Özlük
• İşçi Özlük
• İmar İşleri
• Fen İşleri
• Meclis-Encümen Kararları
• Evlenme

• Zabıta
• Ayniyat-Demirbaş
• Araç Takip
• Sağlık İşleri
• Hukuk İşleri
• İdari İşler
• Veteriner İşleri
• Park ve Bahçeler
• Arşiv Yönetimi
• Adres-Etiket
• Sulama Birliği
• Rapor Tasarım

 

©  Beyaz Yazılım Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.